Xin chào!

HotFile Cloud Upload - Dịch vụ lưu trữ dữ liệu hoàn toàn miễn phí

HotFile Cloud Upload - sử dụng hệ thống máy chủ của Google, áp dụng kỹ thuật điện toán đám mây để lưu trữ tập tin. Tập tin tải lên được lưu trữ miễn phí không giới hạn dung lượng, hỗ trợ xem video trực tuyến. Tệp tải xuống tốc độ nhanh nhất từ máy chủ của Google.

Không giới hạn dung lượng lưu trữ

Tập tin được lưu trữ vĩnh viễn.

Dung lượng tải lên tối đa 15Gb mỗi file

Unlimited Bandwidth

Free for download and watching

Upload - Download - Watch Online

Pay Per View

Make money form views of video.

Flexible payment.